Lesactiviteiten/Leermiddelen

 

Lesactiviteiten

 Woordenschat ontwikkelen volgens de woordenschatdidactiek van de 'Viertakt' (Verhallen en Van den Nulft, 2002):

  • voorbewerken;
  • semantiseren;
  • consolideren;
  • controleren.

Woordenschatlessen, bijvoorbeeld rond ontdekactiviteiten, rond uitzendingen van schooltelevisie, uitstapjes, rond genoemde thema's et cetera.
Beeldwoordenschrift aanleggen, foto's maken van (meerdere) voorwerpen en verzamelen in een boekje als naslagwerk.
Belangrijk: een rijke stimulerende leeromgeving.

Leermiddelen