Klankvorming
Bij klankvorming gaat het erom dat leerlingen Nederlandse klanken kunnen onderscheiden en uitspreken. Het is erg afhankelijk van met name de moedertaal van de leerlingen, maar ook de leeftijd, hoe vlot dit proces verloopt. Naast de beheersing van het vormen van klanken, speelt ook het fonemisch bewustzijn een rol.
 

Sommige nieuwkomers blijken moeite te hebben met het vormen van bepaalde klanken….

Op welk moment is er logopedische hulp nodig?

  • Als er zichtbaar/objectief waarneembaar technische problemen zijn, zoals een hazenlip of slechthorendheid, bij het begrijpen en vormen van klanken, dan is logopedische hulp vanaf de start van het nieuwkomersonderwijs noodzakelijk.
  • Als er geen zichtbare technische problemen zijn, dan is na ongeveer twintig weken wel duidelijk dat een leerling ten opzichte van vergelijkbare leerlingen achterblijft met betrekking tot begrip en vorming van klanken. Hierbij kan tak-toets ingezet worden om het intuïtieve oordeel te staven. Ook kan na twintig weken een logopedist gevraagd worden voor de screening van alle kinderen. Voor die leerlingen die het nodig hebben, wordt vanaf dan een logopedisch traject gestart.