Schrijven
Schrijven wordt in het nieuwkomersonderwijs vaak het minst belangrijk gevonden en dat is begrijpelijk gezien de beperkte tijd voor het nieuwkomersonderwijs. De gedachte is dat schrijven wel komt als de nieuwkomers zich mondeling kunnen redden. Toch is het goed, zeker voor nieuwkomers die gaan instromen in groep 5 en 7, ook aandacht te besteden aan schrijfvaardigheid. Ten eerste is schrijven in het primair onderwijs een belangrijke schoolse vaardigheid om te leren. Ten tweede biedt het leren met behulp van geschreven taal sommige (nieuwkomers) kinderen meer houvast.
Bij de einddoelen voor schrijven zijn functionele schrijftaken benoemd, het gaat om het schrijven van een boodschappenlijstje of een kort verhaaltje. Om deze taken uit te voeren moeten leerlingen ook een aantal (schrijf)technische zaken beheersen zoals de juiste pengreep, de spelling en zinsbouw etc. Deze aspecten komen terug bij de indicatoren. Schrijven of schriftelijke taalvaardigheid bestaat uit functionele taaltaken en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden.
In groep 3 is schrijven onderdeel van beginnende geletterdheid. Voor instroom in groep 5 en bij instroom groep 7 is een onderscheid gemaakt in wel of niet gealfabetiseerd. Over het algemeen geldt dat leerlingen het Nederlandse schrift sneller beheersen als ze in het land van herkomst naar school zijn geweest en zijn gealfabetiseerd. Om die reden hebben we in de fases verschillende indicatoren opgenomen voor wel en niet gealfabetiseerde leerlingen.