Lezen
In de einddoelen is een onderscheid gemaakt tussen verschillende aspecten van lezen, zoals techniek, begrijpen, samenvatten, interpreteren, evalueren en specifiek voor fictieteksten. Deze aspecten komen uit het Referentiekader taal dat geldt voor het reguliere onderwijs. De vele leerdoelen voor lezen worden hierdoor gebundeld. Uit het grote aantal leerdoelen voor lezen kan afgeleid worden dat lezen een belangrijke vaardigheid is voor succes in het reguliere primaire onderwijs.

Bij instroom in groep 3 is lezen een onderdeel van beginnende geletterdheid. Nieuwkomersleerlingen vanaf groep 3 moeten het technisch lezen in het Nederlandse schrift onder de knie krijgen. Als kinderen in het land van herkomst al gealfabetiseerd zijn, dan kost dit over het algemeen minder moeite. Voor kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en die in het land van herkomst geen schrift geleerd hebben, is het lastiger. Toch leren sommige leerlingen het erg snel, voor anderen duurt het langer. Voor de leerlingen die gaan instromen in groep 5 is er bij lezen veel aandacht voor het leren lezen. Om die reden hebben we geen verschillende indicatoren ontwikkeld voor leerlingen die gealfabetiseerd zijn in land van herkomst en voor leerlingen die niet gealfabetiseerd zijn. Voor leerlingen die gaan instromen in groep 7 zijn er per fase verschillende indicatoren voor niet-gealfabetiseerde en gealfabetiseerde leerlingen. Voor de niet-gealfabetiseerde leerlingen ligt de nadruk logischerwijs sterk op het technisch lezen.

Het belang van lezen voor woordenschatontwikkeling kan niet genoeg benadrukt worden. Om een tekst te begrijpen dient ongeveer 90% van de woorden gekend te worden. Als nieuwkomersleerlingen teksten moeten lezen waarin ze teveel woorden niet kennen, dan is dat voor hen een moedeloos makende onderneming. De leerkracht dient zich hiervan bewust te zijn.
Lezen is ook een belangrijke vaardigheid om kennis van de wereld op te doen. Lezen moet zo veel mogelijk gestimuleerd worden, door middel van voorlezen, prentenboeken en keuze in teksten om te lezen. Belangrijk is ook dat leerlingen met allerlei tekstsoorten in aanraking komen en dat ze zelf verschillen tussen teksten gaan ontdekken.