Colofon

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met scholen voor nieuwkomers en asielzoekersleerlingen, LOWAN-po en SLO. Het uitgangspunt is om ook in het nieuwkomersonderwijs toe te werken naar doelen uit het Referentiekader taal. De inhoud van de website is tussen januari 2011 en september 2012 samengesteld door het projectteam 'Doelgericht op weg… en ritsen maar' van SLO, en in verschillende evaluatieronden voorgelegd aan zowel praktijkexperts als inhoudelijke taalexperts.