Leerkrachtcompetenties
Een goede nieuwkomersleerkracht:
  • is in staat de juiste werkvorm bij het juiste doel te zoeken;
  • kan materialen en leermiddelen aanpassen aan het niveau van de leerlingen;
  • sluit aan bij de zone van naaste ontwikkeling;
  • heeft kennis van de leerlijnen;
  • kan het spreektempo aanpassen aan het niveau van nieuwkomers; 
  • kan een gedifferentieerde groep uitstekend managen; bijvoorbeeld door intensief te werken met kleine kringen;
  • kan interactief/co√∂peratief werken;
  • is krachtig in non-verbale communicatie; 
  • is flexibel;
  • is betrokken.
Downloads: