Bronnen

Meer lezen over taalonderwijs?

Beek, A. van der, & Paus, H. (2011). Leerstoflijnen begrippenlijst en taalverzorging beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool. Enschede: SLO.

Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2009). Een nadere beschouwing. Over de drempels met taal en rekenen. Enschede: Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen.

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008). Over de drempels met taal en rekenen. Hoofdrapport van de expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Enschede: SLO.

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008). Over de drempels met taal. De niveaus voor de taalvaardigheid. Enschede: SLO.

Gelderen, A. van (2010). Leerstoflijnen schrijven beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het schrijfonderwijs op de basisschool. Enschede: SLO.

Oosterloo, A., & Paus, H. (2010). Leerstoflijnen lezen beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het leesonderwijs op de basisschool. Enschede: SLO.

SLO, Enschede (2009). TULE inhouden en activiteiten kerndoelen Nederlands.  

Verhoeven, L., & Aarnoutse, C. (Eds.) (2006). Tussendoelen beginnende geletterdheid. Een leerlijn voor groep 1 tot en met 3 (8e druk). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Verhoeven, L., & Aarnoutse, C. (Eds.) (2007). Tussendoelen gevorderde geletterheid. Leerlijnen voor groep 4 tot en met 8 (3e druk). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Verhoeven, L., Biemond, H., & Litjens, P. (2009). Tussendoelen mondelinge communicatie. Leerlijnen voor groep 1 tot en met 8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

 

Meer lezen over bruikbare methodieken?

High, J. (2003). Contact! Actief tweede taal leren. Vlissingen: Bazalt.

Norden, S. van (2004). Taal leren op eigen kracht (werkvorm: Taalkring). Assen: Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.

Schraven, J. (2011). Zo leer je kinderen lezen en spellen. Zutphen: Stg. TGM.

SONedutraining (2010-2012). Praktijkboek Spelling, zo leer je kinderen lezen en spellen. Doetinchem: SONedutraining.

TPR (methode Total Physical Response). (website geraadpleegd op 08-10-2012). Methode waarbij taal 'al doende' wordt geleerd. Grondlegger James Asher. In Nederland door Alike Last.


Meer lezen over woordenschatonderwijs?

Bacchini, S. (2005). Duizend-en-één-woorden: De allereerste Nederlandse woorden voor anderstalige peuters en kleuters. Enschede: SLO.

Berg, A. van den, Dalhuisen, M., Hattink, M. (2010). Klein beginnen, taalactiviteiten voor kleine nieuwkomers. Rotterdam: CED-groep.

Bonset, H. & Hoogeveen, M. (2010). Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: SLO.

Coenen, J.(1992). Van horen en zeggen, Amsterdam: Werkgroep Nederlands voor Anderstaligen.

Gemeente Amsterdam (2010). WAK Woordenlijst Amsterdamse kinderen

Kienstra, M. (2010). Woordenschatontwikkeling, werkwijzen voor groep 1-4 van de basisschool. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Nulft, D. van den, & Verhallen, M. (2009). Met woorden in de weer. Bussum: Coutinho.

Schrooten, W., & Vermeer, A. (1994). Woorden in het basisonderwijs. 15000 woorden aangeboden aan leerlingen. Tilburg: Tilburg University Press.

Verhallen, M. (1995). Woorden leren, woorden onderwijzen. Amersfoort: CPS (niet meer leverbaar).

 

Meer lezen over meertalige zorgleerlingen?

Zie hiervoor ook de website van Kentalis

Anamnese meertaligheid: Deze anamnese is te gebruiken voor professionals die taaldiagnostiek bedrijven, zoals logopedisten of klinisch linguïsten.

DVD ‘Meertaligheid niet fout, maar feit’: De DVD ‘Meertaligheid niet fout, maar feit’ is gemaakt door Mirjam Blumenthal en Margreet Verboom. De DVD is via de webshop van Kentalis te bestellen.

Richtlijn multidisciplinaire (spraak en taal)diagnostiek van meertalige kinderen: Deze richtlijn geeft informatie over de beste manier om de taaldiagnostiek aan te pakken, en is geschikt voor gebruik in multidisciplinaire teams, of voor logopedisten / klinisch linguïsten die vanuit een monodisciplinaire setting samenwerken met andere disciplines.

 

Nog meer lezen?

Burkhardt Montanari, E., Aarssen, J., Bos, P., & Wagenaar, E. (2004). Hoe kinderen meertalig opgroeien. Planplan.

Julien, M. (2008). Taalstoornissen bij meertalige kinderen: diagnose en behandeling. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

Wagenaar, E. (2003). Taalbeleid voor meertalige kinderen in het speciaal onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij SWP.