Algemeen

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met scholen voor nieuwkomers en asielzoekersleerlingen, LOWAN-po en SLO. Het uitgangspunt is om ook in het nieuwkomersonderwijs toe te werken naar doelen uit het Referentiekader taal. De inhoud van de website is tussen januari 2011 en september 2012 samengesteld door het projectteam 'Doelgericht op weg… en ritsen maar' van SLO. De inhoud van de website is in verschillende evaluatieronden voorgelegd aan zowel praktijkexperts als inhoudelijke taalexperts.

Waar komen de einddoelen vandaan?

De einddoelen zijn afgeleid uit de verkaveling van het Referentiekader taal in het project Passende perspectieven. Daarbij is gebruikt gemaakt van de tussendoelen en leerlijnen uit Tule, de leerlijnen van het Expertise Centrum Nederlands en de leerlijnen van CED.

Waar komen de lesactiviteiten en leermiddelen vandaan?

De genoemde lesactiviteiten en leermiddelen zijn uiteraard slechts een selectie van bestaande leermiddelen. De suggesties die op deze website worden genoemd zijn afkomstig uit de praktijk. Scholen voor nieuwkomers en asielzoekersleerlingen zijn bevraagd op hun praktijkervaring en hebben deze enthousiast met ons gedeeld. Vanwege de specificiteit van de doelgroep zijn er niet altijd geschikte, recente leermiddelen beschikbaar. Daarom zijn soms ook leermiddelen genoemd die niet meer leverbaar zijn.

Heeft u suggesties voor verbetering voor deze website?